Zásady ochrany osobních údajů

Informace jak web BiPro.cz chrání Vaši bezpečnost, shromažďuje osobní data a jak s nimi nakládá.

BiPro - HTTP cookies soubory

Co je cookie?
Soubor cookie, také známý jako HTTP, webovýnebo prohlížečový cookie, je obvykle malý kousek dat odeslaný z internetové stránky a uložený v internetovémprohlížeči uživatele, zatímco si uživatel prohlíží internetové stránky. Když si uživatel v budoucnu bude prohlížettu samou internetovou stránku, tato může získat zpět data uložená v cookie a upozornit sama sebe na uživatelovupředchozí činnost.

Cookies byly navrženy tak, aby fungovaly jako spolehlivý mechanismus, díky kterému siinternetové stránky pamatovaly svůj stav nebo činnost, kterou uživatel v minulosti prováděl. To může zahrnovatkliknutí na určitá tlačítka, přihlášení, nebo záznam stránek navštívených uživatelem.

Další typy cookiesvykonávají na moderním webu základní funkce. Asi nejdůležitější jsou ověřovací soubory cookies, což je nejběžnější metoda používaná webovými servery, aby zjistily, zda je uživatel přihlášen nebo ne, a ke kterému účtu je přihlášen. Bez takového mechanismu by internetová stránka nevěděla, zda má poslat stránku, která obsahuje citlivé informace nebo požadovat, aby se uživatel sám ověřil přihlášením.

Používané typy cookies

V rámci webových stránek BiPro.cz se používají následující typy souborů cookie:

  • Nezbytně nutné cookies
  • Výkonnostní cookies
  • Funkční cookies
  • Cílené/Reklamní Cookies
Tyto soubory cookie jsou směsí cookies, které jsme nastavili my a cookies třetích stran, které nastavily jinéinternetové stránky.

Funkce souborů cookie

Na našich webových stránkách, v našich mobilních aplikacích a v našich e-mailech používáme cookies, abychom zlepšili výkonnost stránek a Váš uživatelský zážitek. Cookies se používají k zajištění následujících funkcí:

  • Personalizace - např. zapamatování preferovaného jazyka zákazníka.
  • Správa relací - pro zajištění nasměrování uživatelovy relace do správného systému v rámci infrastruktury BiPro.cz po dobu trvání jeho návštěvy webu.
  • Sledování používání - BiPro používá pro získání analýzy trvalého používání internetové stránky uživatelem nástroj Google Analytics. To usnadňuje neustále probíhající vylepšování stránek.
  • A/B testování/testování s více proměnnými - zákazníkovi můžeme zobrazit více verzí stránky, aby posoudil, která zákazníkovi nabízí nejlepší zážitek.
  • Reklama - zobrazení reklamního obsahu v závislosti na geografickém umístění, jazyku a předchozí historii procházení.

Nezbytně nutné cookies

Používáme řadu různých cookies nezbytně nutných pro umožnění přístupu na naše internetové stránky, pohyb mezi stránkami a příjem vyžádaných služeb. Níže jsou uvedeny příklady některých nezbytně nutných cookies, které používáme:

Služba Funkce
Jazyk stránek BiPro.cz Když dáte najevo, že byste některou z našich internetových stránek chtěli zobrazit v jiném jazyce, použijeme tento soubor cookie pro záznam této volby.
Měna stránek BiPro.cz Když dáte najevo, že byste na některé z našich internetových stránek chtěli použít konkrétní měnu, použijeme tento soubor cookie pro záznam této volby.

Výkonnostní cookies

Další cookies používáme pro analýzu používání našich internetových stránek návštěvníky a sledování jejich výkonnosti. To nám umožňuje poskytovat přizpůsobením naší nabídky a rychlou identifikací a opravou všech vzniklých problémů vysoce kvalitní zážitek.

Výkonnostní cookies můžeme například použít ke sledování, které stránky jsou nejpopulárnější, který způsob propojení mezi stránkami je nejúčinnější a ke zjišťování, proč některé stránky dostávají chybové zprávy. Níže jsou uvedeny příklady typů výkonnostních cookies, které používáme:

Služba Funkce
Google Analytics To je sekundární služba analytiky používání zákazníka

Správa cookies

Pokud si nepřejete, aby váš prohlížeč přijímal soubory cookies, můžete sivolbu přijetí cookies vypnout v nastavení prohlížeče. Další informace o tom, jak vypnout přijímání cookies,naleznete v záložce „Nápověda“ vašeho prohlížeče.

Pokud se chcete z výše zmíněných funkcí Google Analytics odhlásit, více informací o odhlášení najdete zde.

Vezměte prosím na vědomí, že zakázání podpory cookies může znemožnit správné fungování těchto internetových stránek a nemusíte mít možnost plně využít všech jejích funkcí a služeb.